Välj en sida

Varje byggnad bör klimatberäknas.

Vi hjälper dig att rapportera klimatdata!

Hör gärna av dig till Pelle Tunell.

Han kan ge er tillgång till ett test-konto på våran demo platform:
http://demo.plant.se/

Rapportera klimatdata

Materialanvändning

Använda material rapporteras i valfri enhet som sedan omberäknas till koldioxidekvivalenter

Avfall

Underentreprenörer går enkelt in och rapporterar det avfall som produceras under byggprocessen.

Transporter

Transporter till och från bygget samt användning av arbetsplatsmaskiner rapporteras

Energi

El-, vatten-, fjärrvärme-användning  rapporteras med tillhörande miljömärkning

När du är på väg

Logga in på en dator

Eller logga in på telefonen

Exportera rapporter

Exportera rapport för tekniskt-insatta
att analysera klimat data.

Exportera rapport för säljmaterial
riktat till slutkund

Vi är Plant

Thomas Lindström

Pelle Tunell

Telefon: 070 389 98 96
Mail: Pelle.tunell@gmail.com

Robin Sundin

John Tunell