073 800 77 16 info@plant.se

Få koll på din materialanvändning

Plant erbjuder Sveriges modernaste loggbok för byggnader. Få koll på din materialanvändning och klimatpåverkan, utan en massa krångel och krav på förkunskaper. Låt oss berätta hur vi kan stödja dig i ditt klimatarbete.

Ett miljöberäkningsverktyg för människor

Plants loggbok kräver inga dyra utbildningar eller krångliga certifikat. Varje entreprenör i projektet får en inloggning till projektets gemensamma portal där de under projektets gång rapporterar sin materialanvändning. Efter en kort introduktionsvideo till applikationen är entreprenören igång med sin rapportering.

Du följer sedan projektets utveckling och kan smidigt exportera rapport och excel-filer direkt ur systemet. Applikationen är helt webbaserad, och fungerar utmärkt på din telefon, din dator och din Ipad.

Klimatdeklaration för byggnader och Miljöbyggnad 3.0

All rapportering sker enligt GRI-standarden samt följer bedöminskriterierna för Miljöbyggnad 3.0. I samarbete med Vasakronan, har tolv stycken materialkategorier tagits fram som all rapportering utgår ifrån. Detta förenklar rapporteringsprocessen samt gör resultat jämförbara mellan projek. För de material med störst klimatpåverkan, inhämtar också Plant byggvarudeklaration samt krav ställs på underlag. Slutresultatet är en livscykelanalys (LCA) för byggnanden, där projektets milöpåverkan redovisas i i en klimatdeklaration.

Plant – En loggbok för byggnader

I sektionen nedan presenteras de typer av klimatdata som kan rapporteras i vårt miljöberäkningsverktyg, vilket också kan anpassas efter ditt projekts behov

Material

Projektets entreprenörer bjuds smidigt in till applikationen för att rapportera materialförbrukning

Avfall

Avfall kan matas in för att få koll på hur mycket spill det blivt från projektet

Transport

Transport av byggprodukter och arbetsmaskiner till arbetsplatsen går att registrera

Energi

El-, vatten-, fjärrvärme- användning rapporteras med tillhörande miljömärkning

Våra kunder

Läs om hur Vasakronan använder Plant i sina byggprojekt här, samt hur dessa siffror redovisas i årsredovisningen under avsnittet materialanvändning.

Vill du veta mer?

Plant

Fleminggatan 71
112 33, Stockholm

© 2018 Plant An Idea AB

KONTAKT

info@plant.se
073-800 77 16

Medlemmar i