073 800 77 16 info@plant.se
Så funkar ett projekt med Plant
Plant erbjuder Sveriges modernaste byggloggbok. Din klimatrapportering blir enklare än någonsin, utan en massa krångel och krav på förkunskaper. Här förklarar vi hur ett typiskt projekt med Plant ser ut.
o

Byggloggbok skapas

Efter samtal med projektledare, bestämmer vi tillsammans vilka delar som ska klimatrapporteras i projektet. Byggloggboken anpassas efter era förutsättningar och önskemål. Lista på entreprenörer som ska rapportera skickas in till Plant

Uppstartsmöte på bygget

Plant håller ett uppstartsmöte på plats med genomgång av klimatrapportering

Löpande registrering av materialförbrukning

Entreprenörer och administrativa funktioner registrerar löpande projektets materialförbrukning. Du kan när som helst få hjälp från någon av oss på Plant utan några extra kostnader.

Påminnelser om att rapportera

När byggprojektet börjar nå sin slutfas, skickas påminnelser ut till de entreprenörer som ännu inte rapporterat materialförbrukning.

Inrapportering av avfall och energianvändning

Projektledare fyller i projektets avfall och energianvändning

Rimlighetsbedömning av mängder

Rimlighetsbedömning görs av projektets inrapporterade mängder genom korsjämförelse med likartade projekt

i

Klimatdeklaration produceras

Med ett knapptryck produceras projektets klimatdeklaration. Analys av projektets klimatpåverkan kan göras direkt i applikationen, men det går också att exportera alla klimatdata till excelfil.

Underlag som verifierar uppgifterna i klimatdeklarationen ska sparas i tio år. Plant erbjuder att garantera digital förvaring av projektets klimatdeklaration under dessa år.

Byggloggbok förvaras

Boverket ställer krav både på att byggloggboken ska finnas hos byggnadsverkets ägare under byggnadsverkets livslängd, samt att loggboken hålls uppdaterad under förvaltningsskedet. Vid så pass lång lagring ställs också krav på att man i takt med att tekniken och formaten förändras, migrerar och för över klimatdeklarationen från äldre till nyare format. Plant erbjuder även denna typ av förvaltningslösningar för byggloggboken.

Vill du veta mer?

Plant

Karlbergsvägen 51A
113 35, Stockholm

© 2018 Aktiebolaget Pflanze

KONTAKT

info@plant.se
073-800 77 16