073 800 77 16 info@plant.se
Så funkar ett projekt med Plant
Plant erbjuder Sveriges modernaste byggloggbok. Din klimatrapportering blir enklare än någonsin, utan en massa krångel och krav på förkunskaper. Här förklarar vi hur ett typiskt projekt med Plant ser ut.
o

Entreprenörer bjuds in

Lista på entreprenörer som ska rapportera skickas in till Plant och entrprenörer bjuds in. Efter en kort introduktionsvideo till applikationen är entreprenören igång med sin rapportering.

Löpande registrering av materialanvändning

Projektets entreprenörer registrerar löpande materialanvändning. Projektets deltagare kan när som helst få hjälp från någon av oss på Plant utan några extra kostnader.

Påminnelser om att rapportera

När byggprojektet börjar nå sin slutfas, skickas påminnelser ut till de entreprenörer som ännu inte rapporterat materialanvändning.

Rimlighetsbedömning av mängder

Rimlighetsbedömning görs av projektets inrapporterade mängder genom korsjämförelse med likartade projekt

Avfall, transport och energianvändning registreras

Projektledare har möjlighet att i applikationen även fylla i projektets avfall, energianvändning och transport. Det mest vanilga är att respektive leverantör bistår projektet med aggregerade siffror på detta.

i

Materialrapport produceras

Med ett knapptryck produceras projektets rapport över materialanvändning. Analys av projektets materialanvändning kan göras direkt i applikationen, men det går också att exportera alla data till excelfil.

Export till tredjepartslösningar

Ska information från projektet användas i tredjepartslösningar, finns även möjlighet att diskutera fram lösningar på detta.

Vill du veta mer?

Plant

Karlbergsvägen 51A
113 35, Stockholm

© 2018 Plant An Idea AB

KONTAKT

info@plant.se
073-800 77 16

Medlemmar i