073 800 77 16 info@plant.se
Träffa Plant på BuildingSustainability18!

Träffa Plant på BuildingSustainability18!

Buildingsustainability18 är nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande och arrangeras av Sweden Green Building Council och Stockholms stad. Konferensen arrangeras 24-25 oktober och är fullspäckad med intressanta talare och samlar hela byggsverige för att prata hållbarhet. Det är första året som Plant ställer ut på konferensen, vi är såklart super taggade!

Under 2018 ligger tonvikten på:

 • Hållbar fastighetsutveckling
 • Hållbar nyproduktion
 • Hållbar renovering och energieffektivisering
 • Hållbar stadsutveckling
 • Social hållbarhet

Har ni vägarna förbi, se till att komma och hälsa på oss!

Plant 2.0 – Ett ännu bättre klimatverktyg

Plant 2.0 – Ett ännu bättre klimatverktyg

Arbetet med Plant applikationen fortgår. Några av de nyheter som levereras i Plant 2.0 är följande:

Material:

 • Det går nu att välja typ av betong (Cem 1, Cem 2, osv) när entreprenörer rapporter betongmaterial
 • Vid betong rapportering är det även möjligt att ange viktprocent, då detta har stor betydelse vid beräkningar kring materialets klimatpåverkan
 • Samtal med IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrierna har inletts för att integrera mot eBVD 1.0 (elektroniska byggvarudeklarationer). Inom kort kommer det vara möjligt att koppla byggvarudeklarationer till projektets rapporterade material

Avfall

 • Det går nu även att ange avfallsstation för rapporterat avfall

Transport

 • Det går nu även att rapportera materialets transporter
 • Inspiration har hämtats från IVL Svenska Miljöinstitutets klimatverktyg, som bland annat kan användas för att klara det nya klimatkravet Miljöbyggnad 3.0.
 • Transportsätten lasbil, fartyg och tåg finns nu att välja

Energi

 • Nu kan projektledaren fylla i projektets energiförbrukning för byggprojektet
 • Energi typ, såsom fjärrvärme och vatten går att ange
 • Miljömärkning för energislaget kan anges

Statistik

 • Nu kan analys av samtliga moduler göras på statistik vyerna: Materialförbrukning, avfall/spill, transporter och energiåtgång.
 • Uträkningar på projektets  kg CO₂-ekvivalent/m² brutto total area (BTA) är fortfarande i beta, då vi inväntar beställd utredning kring materials emissionsfaktorer på den svenska byggmarknaden
Hubben nominerad till årets bygge 2018

Hubben nominerad till årets bygge 2018

Vi vill gratulera vår kund “Hubben” till sin nominering årets bygge 2018. Mycket välförtjänt. Projektet har ständigt satt en hög ambitionsnivå för sitt klimatarbete och har projekterats för högsta certifieringsnivå, Leed Plantinum. Tidigt valde Hubben att ta kontakt med Plant för att mäta hela sitt projekts materialpåverkan, både när det kommer till materialförbrukning och avfall. Genom ett nära samarbete, har synpunkter och förslag från projektledare och entreprenörer ytterligare förfinat applikationen och arbetet med klimatrapportering och framtidens byggloggbok.

Totalt var det 36 st entreprenörer som rapporterade drygt 17 tusen ton material. Läs den offentliga rapport Plant framställt åt Hubben här.

Läs hela artikeln om projekt Hubbens nominering och arbete här.