073 800 77 16 info@plant.se
Ny teknik gör det enklare att ta fram klimatdeklarationer för byggnader

Ny teknik gör det enklare att ta fram klimatdeklarationer för byggnader

För ett år sen publicerade Vasakronan för första gången någonsin materialanvändning för ett av dess byggprojekt. Genom ett webbaserat miljöberäkningsverktyg från Plant, kartlades material och mängder i projektet för klimatrapportering. Ny teknik gör det nu möjligt att skapa preliminära klimatberäkningar utifrån kostnadskalkyler redan i projekteringsfasen.

Plant gör det möjligt för byggbranschen att utan förkunskaper, skapa en klimatdeklaration för en byggnad. Verktyget används av ledande fastighetsägare, projekt- och byggledningsföretag för att mäta materialanvändning och klimatpåverkan.

Ny teknik gör det nu möjligt att redan vid kostnadskalkylering ta fram preliminära siffror på klimatpåverkan vid olika scenarion, och på så sätt belysa mer klimatsmarta val i tidigt skede. Direktöverföring från kostnadskalkyl till klimatdeklaration möjliggör stora kostnadsbesparingar i manuell inmatning.

– Detta är ett naturligt steg mot en mer automatiserad process att sammanställa klimatdeklarationer för byggnader. Genomförandet av Boverkets förslag om obligatorisk klimatdeklaration för byggnader förenklas avsevärt om vi kan dra nytta av överföring av information mellan byggprojektets olika system. Detta göra det möjligt att nu börja ställa krav på projekt- och byggledningsföretag att inte bara redovisa kalkylerad kostnad för projektet, utan också dess uppskattade klimatpåverkan, säger Pelle Tunell, VD Plant.

Vasakronan var ett av de första projekten som valde att rapportera materialanvändning. Projekt Hubben valde att mäta sin materialanvändning genom att ställa krav på projektets entreprenörer att redovisa materialanvändning. Med begreppet materialanvändning avses allt material som tillförts byggarbetsplats d.v.s det som byggts in i byggnaden, men även spill.

– När Vasakronan valde att för första gången redovisa deras siffror på materialanvändning i sin årsredovisning för 2017, var vi såklart stolta över det. Vi ser att våra siffror är med även för 2018. Inför 2018 ställde Vasakronan som krav att samtliga ny- och ombyggnadsprojekt ska rapportera sin materialanvändning. När Sveriges största fastighetsägare sätter upp den typen av målsättning blir det automatiskt att fler följer efter, säger Pelle Tunell.

Krav på att redovisa materialanvändning är något som redan idag är aktuellt i med Miljöbyggnad 3.0, där redovisning av stommen och grundens klimatpåverkan begärs in.

– Det har tidigare främst varit fastighetsägare som intresserat sig för att mäta materialanvändning och klimatpåverkan i byggprojekt. Vi ser nu att allt fler projekt- och byggledningsföretag börjat visa intresse, till stor del för att deras kunder efterfrågar siffror på klimatpåverkan. Varje konsultbolag har varken tid eller resurser att sammanställa grafiska rapporter kring klimatpåverkan. Detta får man out-of-the box med ett klimatberäkningsverktyg, säger Pelle Tunell.

Plant ägs och drivs av bröderna Tunell och är en fristående aktör som tillhandahåller en plattform för att underlätta byggprojekts miljöarbete.

Plant nu certifierad miljöbyggnadssamordnare för Miljöbyggnad 3.0

Plant nu certifierad miljöbyggnadssamordnare för Miljöbyggnad 3.0

Miljöbyggnad är Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader med över 1000 certifierade byggnader. Sedan juni månad är Plant certifierad miljöbyggnadssamordnare i Miljöbyggnad 3.0.

I Miljöbyggnad 3.0 införs bland annat nya krav på att redovisa klimatpåverkan för projektets byggnader. Som certifierad miljöbyggnadssamordnare, utökas erbjudandet från Plant ytterligare. Med kunskaper om att leda och rapportera arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion eller ombyggnad, blir överlämningen mellan projekt och SGBC mer trygg och enkel. Detta röt primärt de punkter som rör materialanvändning och klimatpåverkan.

– Vi har som målsättning att fördjupa vårt samarbete med SGBC och rapporteringen av miljöbyggnad. Detta är ett naturligt steg i den riktningen, vilket uppskattas av våra kunder. Vi har nu möjlighet att i större utsträckning vara med och granska våra projekts klimatberäkningar och garantera att de krav som ställs för certifieringen efterföljs. Denna process kommer inom kort vara automatiserad i mjukvaran, säger Pelle Tunell, VD Plant.

Plant tillhandahåller ett webbaserat miljöberäkningsverktyg som används av ledande fastighetsägare, projekt- och byggledningsföretag för mäta materialanvändning i projekt. Resultatet ligger sedan till grund för att sammanställa en klimatdeklaration för byggnaden.