073 800 77 16 info@plant.se
Vectura utökar samarbetet med Plant

Vectura utökar samarbetet med Plant

Vectura och Plant ingick i mitten av 2021 avtal avseende klimatberäkning av samtliga Vecturas byggprojekt. Det avtalet har nu förlängts och utökats med bland annat stöd inom certifiering enligt NollCO2.

Vectura har som mål att uppnå klimatneutralitet i förvaltningsprocessen 2025 och i byggnadsprocessen 2030. Hållbarhetsarbetet fokuserar bland annat på att driva utvecklingen mot mer cirkulära materialflöden, ökad återvinning och större användning av förnybara material i projekt.

– Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från Vectura. Vi har redan åstadkommit mycket under det gångna året, nu ökar vi takten ytterligare i omställningsarbetet, säger Pelle Tunell, VD på Plant.

– Hållbarhet är extremt viktigt för oss och det känns jättebra att förlänga och utöka avtalet med Plant. Plants analyser och rådgivning är jätteviktiga pusselbitar för att vi ska kunna nå klimatmålen både i våra projekt och som bolag, säger Petter Ekevärn, Projekt- och Hållbarhetschef på Vectura Fastigheter.

Vectura är ett fastighetsbolag som grundades 2012 och ägs av Patricia Industries – en del av Investor. Vectura utvecklar, förädlar, förvaltar och äger fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Tunell, vd Plant, 070-389 98 96 pelle@plant.se

Petter Ekevärn, projekt- och hållbarhetschef Vectura, 070-303 93 39 petter.ekevarn@vectura.se

Wallenstam och Plant i nytt samarbete för klimatoptimering

Wallenstam och Plant i nytt samarbete för klimatoptimering

Plant och Wallenstam har tecknat ramavtal för beräkning av klimatpåverkan i flera skeden av bolagets byggprojekt. Hittills omfattas cirka femton nyproduktioner i exempelvis stadsutvecklingsprojekten Älta i Nacka, Umami Park i Sundbyberg och Kallebäcks Terrasser i Göteborg.

– Vi räknar redan idag på verksamhetens klimatpåverkan, redovisar våra CO₂-utsläpp från byggverksamheten och gör klimatberäkningar på vår nyproduktion. Genom samarbetet med Plant kan vi på ett väldigt smidigt sätt fortsätta utveckla bolagets klimatrapportering och samtidigt fokusera mer på vår klimatoptimering. Det känns fantastiskt bra, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

– Vi vill göra det enkelt att ta fram flera klimatkalkyler under projektets gång och på så sätt följa upp hur olika val påverkar projektets klimatpåverkan på sista raden, säger Pelle Tunell, vd på Plant. Mjukvaran som används för Wallenstams räkning är självlärande och kan lära sig att känna igen mönster i BIM-modeller, det vill säga 3D-modeller som skapas i byggprocessen för projektering och visualisering med mål att samla information om processer och beslut kring byggnaden.

– Våra klimatberäkningar ger en detaljerad förståelse för var i byggnaden klimatpåverkan uppstår, när vi gör klimatberäkningar i så många projekt och i olika skeden som vi gör nu kommer vi även att kunna börja hitta mönster på ett helt annat sätt än tidigare, säger Pelle Tunell, vd på Plant.

Från vänster Ida Niklasson, avdelningschef projektutveckling på Wallenstam tillsammans med Pelle Tunell, vd på Plant och Fanny Norkko, biträdande projektledare på Wallenstam utanför en av Wallenstams nyproduktioner i Bandhagen.
Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam ser tack vare ramavtalet fram emot fler av Plants klimatredovisningar i Wallenstams nyproduktioner.
Plant expanderar till västkusten

Plant expanderar till västkusten

Mjukvaruföretaget Plant har tagit sikte på att minska byggbranschens klimatutsläpp genom att utveckla en tjänst för livscykelanalys. Plant växlar nu upp sin verksamhet genom att rekrytera några av Sveriges främsta specialister inom klimatberäkning av byggnader. I samband med detta expanderar bolaget till Göteborg.

Sedan fyra år tillbaka arbetar Plant med att klimatberäkna byggnader med hjälp av ett egenutvecklat verktyg för att effektivisera processen. Under årens lopp har bolaget utfört klimatberäkningar åt en mängd olika kunder, bland annat Vasakronan, Hemsö, Vectura och AFA fastigheter. Plant har sitt huvudkontor i Stockholm och har under de senaste månaderna rekryterat fyra nya medarbetare vilket innebär att bolaget tredubblar sin personal. Ett av tillskotten är Fredrik Dahlgren som kommer att vara stationerad i Göteborg. Han har tidigare arbetat som specialist inom livscykelanalys på Skanska och är nu redo att driva Plant framåt ytterligare inom klimatberäkning.

– Det känns jättebra att ha börjat på Plant och som en fantastisk möjlighet att fortsätta vara med och driva branschens klimatarbete, säger Fredrik Dahlgren, specialist inom livscykelanalys.

Ny lag om klimatdeklaration 2022

I januari 2022 planeras en ny lag om klimatdeklarationer av byggnader att träda i kraft, där syftet är att styra samhället mot en minskad klimatpåverkan i samband med nybyggnation. Lagen kommer att innebära krav på fastighetsägaren att upprätta en beräkning av fastighetens klimatpåverkan under byggprocessen.

– Klimatberäkning är redan idag en viktig fråga inom byggbranschen och kommer bli ännu mer aktuell när den nya lagen träder i kraft. Det kommer bli väldigt spännande att se hur branschen utvecklas i och med lagkravet. Vi tror att detta kan leda till att intresset för klimatfrågan ökar och blir mer integrerad i projekten, säger Fredrik Dahlgren.

Med målet att expandera

Plant har en stark närvaro i Stockholm och inom den närmsta framtiden ligger bolagets fokus på att utöka verksamheten och etablera sig även på västkusten. När restriktionerna lättar är målet att starta upp ett fysiskt kontor i Göteborg och rekrytera fler i området, för att sedan etablera sig i Malmö och i norra Sverige.

– Än så länge har vi växlat upp under pandemin och vår förhoppning är att vi ska fortsätta på samma spår. Malmö är en stad som är ledande inom vårt område där vi kan hämta mycket inspiration och i norr växer det fram väldigt mycket spännande gröna industrier, avslutar Fredrik Dahlgren.


För att läsa mer om Plant och deras arbete, klicka här.

Plant beviljas 4 miljoner kronor för innovationsprojekt

Plant beviljas 4 miljoner kronor för innovationsprojekt

Plant An Idea AB (Plant) beviljas projektbudget på 4 miljoner kronor från Smart Built Environment (SBE) och Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond (SBUF). Syftet med budgeten är att Plant ska fortsätta utveckla BIM och klimatberäkningar inom byggsektorn.

Målsättningen bakom Plants nya innovationsprojekt är att skapa ett skalbart flöde för att klimatberäkna såväl enkla som komplexa byggprojekt från BIM-modell, i projektens olika byggskeden. Kort beskrivet är en BIM-modell en 3D-modell av en byggnad som används i utformnings-, bygg- och driftsprocesser. Modellen innehåller bland annat information om mått, material, hållfasthetsklass och kan ses som byggnadens databas.
– I det här innovationsprojektet kommer vi att fortsätta arbeta med att länka ihop klimatberäkningar, BIM och digitalisering av byggsektorn. Vi är väldigt glada över att ha fått förtroende att driva detta arbete från två av branschens viktigaste innovationsfonder, säger John Sjulander, grundare och CTO på Plant.

Praktiska lösningar för framtida byggprojekt
Förutom Plant som kommer att projektleda arbetet samt utveckla kod och metodik kring livscykelanalys, finns flera viktiga behovsägare med i projektet som säkerställer att lösningar blir praktiskt förankrade i byggprojekt.
– Att arbeta i ett innovationsprojekt där hela värdekedjan är med och tillsammans utvecklar nya metoder är väldigt spännande. Implementering är såklart väldigt viktigt i ett sådant här projekt, och vi ligger väldigt bra till att ändra branschen åt det bättre, säger Carl Kronlid, adjunk inom industriell teknik på Uppsala Universitet, och medverkare i projektet.

Projektpartners är Einar Mattsson, NCC, Sweco, Vasakronan, Uppsala Universitet, AFA Fastigheter, Hemsö Fastigheter, Bengt Dahlgren, LINK arkitektur, Tyréns, Kåver & Mellin, Boggma och Byggstyrning.

För att läsa mer om projektet, klicka här:
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/regelbim/
https://www.sbuf.se/Projektsida?project=2a249c51-e57a-4a78-a396-c18be734e0fc

Vectura inleder samarbete med Plant kring klimatberäkningar

Vectura inleder samarbete med Plant kring klimatberäkningar

Vectura har tecknat avtal med Plant avseende klimatberäkning av samtliga byggprojekt det kommande året. Vectura vill snabba på klimatomställningen och tar hjälp av Plant för att göra livscykelanalyser i flera skeden för alla byggnadsprojekt.

Vectura har som mål är att uppnå klimatneutralitet i förvaltningsprocessen 2025 och i byggnadsprocessen 2030. Hållbarhetsarbetet fokuserar bland annat på att driva utvecklingen mot mer cirkulära materialflöden, ökad återvinning och större användning av förnybara material i våra projekt.

-Vi är mycket glada över förtroendet att få starta ett samarbete med Vectura och tillsammans arbeta mot klimatneutralitet. Plants system bygger på inlärning och ger stora skalfördelar när vi kan arbeta långsiktigt med en beställare och när samma projekt ska beräknas flera gånger under projektets gång, säger Pelle Tunell, VD på Plant.

-För oss på Vectura är det viktigt att minska vår klimatpåverkan i alla steg i värdekedjan. Med hjälp av Plant tar vi ett viktigt steg mot klimatneutralitet genom bättre analyser och kunskap om beståndsdelarna i våra fastigheter och dess effekt på klimatet, säger Petter Ekevärn, projektutvecklingschef på Vectura Fastigheter.

Vectura är ett fastighetsbolag som grundades 2012 och ägs av Patricia Industries – en del av Investor. Vectura utvecklar, förädlar, förvaltar och äger fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Tunell, VD Plant, 070-389 98 96 pelle@plant.se

Petter Ekevärn, Projektutvecklingschef Vectura, 070-303 93 39 petter.ekevarn@vectura.se 

Plant växer! Vi har glädjen att meddela att Martin Andersson nu är en del av Plant. 🎉🎉

Plant växer! Vi har glädjen att meddela att Martin Andersson nu är en del av Plant. 🎉🎉

Martin har lång erfarenhet av hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn. Under sin tid på Skanska var han med och utvecklade verksamhetens klimatmål för minskad klimatpåverkan och var redan 2015 igång och gjorde livscykelanalyser för byggnader. De senaste åren har Martin stöttat flera av Sveriges största fastighetsbolag med att sätta ramarna för sitt hållbarhetsarbete – ett arbete som allt mer riktar in sig på klimatpåverkan från nybyggnation, ombyggnation och lokalanpassningar.

Tillsammans med Martin fortsätter vi vårt arbete för en mer klimatsmart byggbransch.

Vill du prata hållbarhetsarbete, LCA och klimatkalkyler med Martin? Du når honom på martin@plant.se eller 070-830 82 98. #plant