073 800 77 16 info@plant.se
Fabege väljer Plant för klimatberäkningar

Fabege väljer Plant för klimatberäkningar

Fabege och Plant har nu tecknat ramavtal som innebär att Plant tills vidare kommer göra Fabeges klimatberäkningar, både större och mindre projekt. Fabege AB har antagit mål om att halvera sitt CO2-avtryck i byggprojekt till 2030.

– För att lyckas med vårt hållbarhetsmål behöver vi ett robust och effektivt beräkningsverktyg som hjälper oss att hitta smarta CO2-besparingar. Anledningen till att vi valt Plant är verktygets förmåga att använda 3D-modeller för beräkning vilket effektiviserar arbetet för projektdeltagarna, säger Sandra Holmström, hållbarhetsspecialist på Fabege.

– Plant har även utvecklat moduler för att göra enklare beräkning av hyresgästanpassningar samt förenklade beräkningar i tidigt skede vilket vi tror kan vara till stor hjälp för att påbörja beräkningar tidigt och få med oss hyresgästerna i arbetet att minska CO2-avtrycket, fortsätter Sandra Holmström.

Sedan den 1 januari 2022 måste samtliga nybyggnadsprojekt enligt lag upprätta en klimatdeklaration. Fabeges riktlinje för CO2-beräkning är mer ambitiös jämfört med lagkravet och innefattar fler byggdelar och livscykelskeden samt även ombyggnationer över 20 miljoner.

– Det är glädjande att återigen teckna avtal med en av de största aktörerna inom fastighetsbranschen. Fabege visar beslutsamhet i sin hållbarhetsresa. Vi har kört ett par pilotprojekt som snabbt övergått till detta ramavtal. Det är också roligt att de satsar på klimatberäkningar av ombyggnationer, vilket lagkravet eller certifieringarna inte kräver, säger Pelle Tunell, vd på Plant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Tunell, vd, Plant, 070-389 98 96, pelle@plant.se
Sandra Holmström, hållbarhetsspecialist, Fabege, 076 125 68 39, sandra.holmstrom@fabege.se

Läs mer på Fabeges hemsida

Plant i final – Årets mest innovativa PropTechbolag 2022

Plant i final – Årets mest innovativa PropTechbolag 2022

Plant är en av tre PropTechbolag som gått till final i tävlingen BA Tech Awards 2022. Finalen genomförs den 21 september på Business Arena Stockholm. Pelle Tunell, vd och grundare av Plant kommer då presentera Plant för sittande livepublik och jurygrupp. Därefter offentliggörs vinnaren.

– Det var en riktigt glad fredagsnyhet att vi gått till final! Fler och fler bygg- och fastighetsbolag tar hjälp av vår mjukvara och vår kompetens inom klimatoptimerat byggande. Att även denna erfarna jury ser fördelarna med vår teknik är självklart mycket glädjande. Genom modern teknik löser vi tillsammans morgondagens klimatproblem, säger Pelle Tunell.

Juryn har tittat på helheten i projektet och premierar nytänkande tjänster och innovation som kan bidra till att både göra fastighetsbranschen mer effektiv och attraktiv, men även ta sig an den stora utmaningen att minska klimatpåverkan från branschen.

De andra finalisterna i kategorin mest innovativa PropTechbolag är Myrspoven och Palats. Tävlingen innefattar även kategorin mest innovativa fastighetsaktör. Där är de nominerade företagen Nabo, Kista Limitless AB och Sweco.

Finalen genomförs klockan 12.15 den 21 september på Business Arena Stockholm och vinnarna offentliggörs klockan 15.45 samma dag. Arrangörer för tävlingen är Business Arena i samarbete med Nordic PropTech Initiative och PropTech Sweden.

Jurymedlemmar 2022:
Magnus Svantegård, juryordförande, Stronghold Invest
Pernilla Thessen, Head of Strategy and Innovation AFRY X, AFRY
Mattias Fröjd, reporter, Fastighetsnytt
Jenny Carlstedt, Smart cities and societies, Sweco
Olli Vigren, forskare, KTH
Roger Tofft, vd och grundare, PropTech Sweden
Jimmy B Lehtinen, Senior Content Manager, Business Arena
Terese Skärvagen, projektchef, Sveriges Allmännytta
Anna Kullendorff, affärsutvecklingschef, Humlegården
Mia Forsgren, kommunikationschef, Diös fastigheter
Heidi Wik, vd, Tessin

Läs mer på Business Arenas hemsida

Skandia Fastigheter och Plant tecknar ramavtal avseende klimatberäkningar

Skandia Fastigheter och Plant tecknar ramavtal avseende klimatberäkningar

Samarbetet mellan Skandia Fastigheter och Plant utökas nu med ett ramavtal som löper på två år. Plant kommer att leverera klimatdeklarationer, underlag till miljöcertifieringar och rådgivning inom klimatneutralt byggande.

Skandia Fastigheter har högt ställda mål inom klimatområdet och sedan den 1 januari 2022 måste samtliga nybyggnadsprojekt enligt lag upprätta en klimatdeklaration.

– För att nå vårt klimatmål behöver vi radikalt minska klimatpåverkan i våra byggprojekt. Därför har vi med klimatpåverkan i styrning och uppföljning genom hela projektprocessen. För varje år minskar vi våra gränsvärden. Klimatberäkningarna ska kunna användas för uppföljning projektvis, bolagsvis och till myndighetskrav, säger Emma Henriksson, hållbarhetschef på Skandia Fastigheter.

– Vi är mycket glada att kunna teckna ett ramavtal med Skandia Fastigheter. Alla bolag vi samarbetar och bygger långsiktiga relationer med hjälper oss att förstå byggandets klimatavtryck ännu bättre och framför allt: hur vi kan minska det, säger Pelle Tunell, VD på Plant.

Plant i Byggindustrin: Så kan BIM hjälpa dig med klimatdeklarationen

Plant i Byggindustrin: Så kan BIM hjälpa dig med klimatdeklarationen

Klimatkalkyler görs ofta i ett relativt sent skede i projektet, vilket gör det svårt att påverka byggnadens utsläpp. Genom att använda BIM-data i tidigt skede går det att både spara pengar och minska klimatpåverkan. Men varför görs det inte oftare?

Sedan årsskiftet är klimatdeklarationer obligatoriska i nybyggnadsprojekt, men många är fortfarande osäkra på hur de ska upprättas på ett enkelt sätt. Mjukvaruföretaget Plant vill visa att BIM är vägen framåt, snarare än att beräkna klimatpåverkan utifrån kostnadskalkylen.

– Väntar du med att göra beräkningarna tills det är dags för kostnadskalkyl är du begränsad till att välja dyrare material med bättre klimatprestanda och då blir det ändå bara på marginalen. Att räkna i BIM öppnar upp för att ta klimatvänliga beslut och spara pengar samtidigt, säger Pelle Tunell, vd för Plant.

Läs hela artikeln i Byggindustrin

Läs hela artikeln i Fastighetsnytt

Plant är på plats i Almedalen 2022

Plant är på plats i Almedalen 2022

Bygg- och fastighetsbranschen står inför en stor omställning med att minska klimatpåverkan. Nu ser vi fram emot många spännande samtal i Almedalen om hur branschen systematiskt kan minska CO2-utsläppen.

Saknar ert företag konkreta verktyg för att åstadkomma faktisk förflyttning? Vi arbetar med dessa frågor varje dag och utbyter gärna erfarenheter med dig. Hör av dig eller besök Sveafastigheters seminarier som vi medverkar på:

Åtgärder, behov och krav för en klimatneutral bostadsbransch

Måndag 4 juli, klockan 14.00-15.00. Plats: Odalsgatan 2, SBBs hus. Läs mer

Vad är fastighetsbolagens konkreta plan för klimatneutralitet 2030?

Onsdag 6 juli, klockan 09.00-09.30. Plats: S:t Hansgatan 18, Sveafastigheters hus. Läs mer

Studien Trä vs betong

Onsdag 6 juli, klockan 10.00-10.30. Plats: S:t Hansgatan 18, Sveafastigheters hus. Läs mer

Hör gärna av dig till oss, vi är på plats!

Pelle Tunell
Vd & senior frontend-utvecklare
070 389 98 96
pelle@plant.se

Fredrik Dahlgren
LCA-specialist & seniorrådgivare
073 584 09 47
fredrik@plant.se

Vectura utökar samarbetet med Plant

Vectura utökar samarbetet med Plant

Vectura och Plant ingick i mitten av 2021 avtal avseende klimatberäkning av samtliga Vecturas byggprojekt. Det avtalet har nu förlängts och utökats med bland annat stöd inom certifiering enligt NollCO2.

Vectura har som mål att uppnå klimatneutralitet i förvaltningsprocessen 2025 och i byggnadsprocessen 2030. Hållbarhetsarbetet fokuserar bland annat på att driva utvecklingen mot mer cirkulära materialflöden, ökad återvinning och större användning av förnybara material i projekt.

– Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från Vectura. Vi har redan åstadkommit mycket under det gångna året, nu ökar vi takten ytterligare i omställningsarbetet, säger Pelle Tunell, VD på Plant.

– Hållbarhet är extremt viktigt för oss och det känns jättebra att förlänga och utöka avtalet med Plant. Plants analyser och rådgivning är jätteviktiga pusselbitar för att vi ska kunna nå klimatmålen både i våra projekt och som bolag, säger Petter Ekevärn, Projekt- och Hållbarhetschef på Vectura Fastigheter.

Vectura är ett fastighetsbolag som grundades 2012 och ägs av Patricia Industries – en del av Investor. Vectura utvecklar, förädlar, förvaltar och äger fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Tunell, vd Plant, 070-389 98 96 pelle@plant.se

Petter Ekevärn, projekt- och hållbarhetschef Vectura, 070-303 93 39 petter.ekevarn@vectura.se