073 800 77 16 info@plant.se
Vectura inleder samarbete med Plant kring klimatberäkningar

Vectura inleder samarbete med Plant kring klimatberäkningar

Vectura har tecknat avtal med Plant avseende klimatberäkning av samtliga byggprojekt det kommande året. Vectura vill snabba på klimatomställningen och tar hjälp av Plant för att göra livscykelanalyser i flera skeden för alla byggnadsprojekt.

Vectura har som mål är att uppnå klimatneutralitet i förvaltningsprocessen 2025 och i byggnadsprocessen 2030. Hållbarhetsarbetet fokuserar bland annat på att driva utvecklingen mot mer cirkulära materialflöden, ökad återvinning och större användning av förnybara material i våra projekt.

-Vi är mycket glada över förtroendet att få starta ett samarbete med Vectura och tillsammans arbeta mot klimatneutralitet. Plants system bygger på inlärning och ger stora skalfördelar när vi kan arbeta långsiktigt med en beställare och när samma projekt ska beräknas flera gånger under projektets gång, säger Pelle Tunell, VD på Plant.

-För oss på Vectura är det viktigt att minska vår klimatpåverkan i alla steg i värdekedjan. Med hjälp av Plant tar vi ett viktigt steg mot klimatneutralitet genom bättre analyser och kunskap om beståndsdelarna i våra fastigheter och dess effekt på klimatet, säger Petter Ekevärn, projektutvecklingschef på Vectura Fastigheter.

Vectura är ett fastighetsbolag som grundades 2012 och ägs av Patricia Industries – en del av Investor. Vectura utvecklar, förädlar, förvaltar och äger fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Tunell, VD Plant, 070-389 98 96 pelle@plant.se

Petter Ekevärn, Projektutvecklingschef Vectura, 070-303 93 39 petter.ekevarn@vectura.se 

Plant växer! Vi har glädjen att meddela att Martin Andersson nu är en del av Plant. 🎉🎉

Plant växer! Vi har glädjen att meddela att Martin Andersson nu är en del av Plant. 🎉🎉

Martin har lång erfarenhet av hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn. Under sin tid på Skanska var han med och utvecklade verksamhetens klimatmål för minskad klimatpåverkan och var redan 2015 igång och gjorde livscykelanalyser för byggnader. De senaste åren har Martin stöttat flera av Sveriges största fastighetsbolag med att sätta ramarna för sitt hållbarhetsarbete – ett arbete som allt mer riktar in sig på klimatpåverkan från nybyggnation, ombyggnation och lokalanpassningar.

Tillsammans med Martin fortsätter vi vårt arbete för en mer klimatsmart byggbransch.

Vill du prata hållbarhetsarbete, LCA och klimatkalkyler med Martin? Du når honom på martin@plant.se eller 070-830 82 98. #plant

Nära klimatneutral tillbyggnation i Bankpalatset

Nära klimatneutral tillbyggnation i Bankpalatset

Mitt i centrala Stockholm totalrenoverar Vasakronan det anrika Bankpalatset. Den del av huskroppen som finns längs Näckströmsgatan får även en påbyggnad  i trä. Plants livscykelanalys (LCA) visar att påbyggnationen är nära på klimatneutral, tack vare användningen av trä i konstruktionen.

Byggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet och är ritad av Erik Lallerstedt. Den byggdes åt Hernösands Enskilda Bank, och även sista hyresgäst före projektstarten var en bank. Till hösten flyttar spelutvecklaren Embark Studios in i lokalerna.

Klimatsmart tillbyggnation

Livscykelanalysen utfördes av Plant och innefattade produkt-, transport- och byggproduktions- skedet, A1-A5. Analysen är baserad på projektets BIM-modell genom inläsning i Plants verktyg. Påbyggnationen består nästan uteslutande av trä. I bjälklag, bärande pelare och väggar finns 108 ton korslimmat trä. Användningen av trä som material bidrar med biogen kolinlagring på 286 ton CO2e, vilket gör tillbyggnationen nära på klimatneutral vid en beräknad livslängd på 50 år. Detta är inte ett projekt som genomfört den nyligen lanserade NollCO2-certifieringen från SGBC, för att tydliggöra.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Varsam renovering

Delar av byggnaden är kulturhistoriskt skyddad. Renoveringen är varsamt utförd och fastighetens ursprungliga detaljer, som den vackra fiskbensparketten och marmorn, har bevarats och lyfts fram. Under arbetet återfanns dessutom kopparportar från byggåret, som nu fått en placering i entrén. Trapphusen mot Kungsträdgårdsgatan och Näckströmsgatan har bevarats liksom det ursprungliga styrelserummet på andra våningen.

Vill ni veta mer:

Pelle Tunell, Plant, pelle@plant.se, 070-389 98 96

Vasakronan:

Fastighetsutvecklare: Susan Strömbäck, susan.stromback@vasakronan.se

Projektchef: Nicole Hoang, nicole.hoang@vasakronan.se

Bengt Dahlgren

Miljökonsult: Sandra Holmström, sandra.holmstrom@bengtdahlgren.se

Vasakronan gör LCA för ombyggnation

Vasakronan gör LCA för ombyggnation

Just nu genomför Vasakronan en ombyggnation i kvarteret Diktaren. Genom återbruk beräknas projekets klimatpåverkan reduceras med drygt 4 ton CO2. En LCA för projektet visar att installationer uppskattas stå för en icke-försumbar andel av ombyggnationens klimatpåverkan.

Mellan Tomteboda och Pampaslänken, genomför Vasakronan en ombyggnation av kvarteret Diktaren. COWI Projektbyrån ansvarar för projektgenomförande.

Fokus på återbruk

Återbruk är ett genomgående fokus i projektet, där även inredning utvärderas. Bland annat återbrukas ca 2 000 kvm undertak, samt två hela pentryn. Totalt uppskattas klimatpåverkan reduceras med ca 4 ton CO2 genom återbruk.

LCA av ombyggnation – installationer inkluderade

Livscykelanalysen har utförts av Plant och innefattade produkt-, transport- och byggproduktions- skedet, A1-A5 för ombyggnationen. Analysen är baserad på projektets kostnadskalkyl genom inläsning i Plants verktyg. Installationer utgör drygt en tredjedel av projektets klimatpåverkan; mer exakt 15% ventilation och styr, 11% rör och 7% el. Efter färdigställande av analysen är en av slutsatserna att det i dagsläget är tidskrävande att kartlägga materialanvändning från installationer. Många installationsprodukter saknar idag information om klimatpåverkan, vilket försvårar arbetet.

Vill ni veta mer:

Pelle Tunell, Plant, pelle@plant.se, 070-389 98 96

Projektchef: Torbjörn Zettergren, torbjorn.zettergren@vasakronan.se

Projektledare: Pedram Seradji, pedram.seradji@projektbyran.se

Miljökonsult: Pernilla Svedberg, pernilla.svedberg@projektbyran.se

Hemsö och Plant gör en LCA på Bagartorpsskolan

Hemsö och Plant gör en LCA på Bagartorpsskolan

I Solna norr om Stockholm bygger Hemsö en ny högstadieskola och idrottshall i bostadsområdet Bagartorp. Plants livscykelanalys (LCA) visar att projektets klimatpåverkan reducerats genom minskning av stål som bärande material.

Den tidigare skolan har rivits och nu byggs en ny högstadieskola och idrottshall på totalt 5 200 m2 BTA. I mars 2020 togs det första spadtaget och skolan beräknas vara klar för inflytt till höstterminen 2021. Hyresgäst blir Raoul Wallenbergskolan.

Livscykelanalys

Livscykelanalysen utfördes av Plant och innefattade produkt- och byggproduktions skedet, A1-A5. Analysen är baserad på projektets BIM-modell genom inläsning i Plants verktyg. Drygt 134 ton material bestod av förnyelsebart material med biogen kolinlagring, vilket bidrar med en minskad klimatpåverkan med 245 ton CO2e. Ett stålfackverk har använts i idrottshallen för att klara spännvidden, vilket höjer idrottshallens klimatpåverkan. Majoriteten av klimatpåverkan i skolbyggnaden kommer från grundplatta och betongbjälklagen.

Höga ambitioner

Ambitionen är att den nya skolan ska Svanenmärkas och därmed bli den första Svanenmärkta skolan i Stockholmsregionen. Svanen ställer höga krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och flera innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön.

Vill ni veta mer:

Pelle Tunell, Plant, pelle@plant.se, 070-389 98 96

David Magnusson, Hemsö, david.magnusson@hemso.se, 070-193 78 17

Emma Weman, Hemsö, emma.Weman@hemso.se

Ny teknik gör det enklare att ta fram klimatdeklarationer för byggnader

Ny teknik gör det enklare att ta fram klimatdeklarationer för byggnader

För ett år sen publicerade Vasakronan för första gången någonsin materialanvändning för ett av dess byggprojekt. Genom ett webbaserat miljöberäkningsverktyg från Plant, kartlades material och mängder i projektet för klimatrapportering. Ny teknik gör det nu möjligt att skapa preliminära klimatberäkningar utifrån kostnadskalkyler redan i projekteringsfasen.

Plant gör det möjligt för byggbranschen att utan förkunskaper, skapa en klimatdeklaration för en byggnad. Verktyget används av ledande fastighetsägare, projekt- och byggledningsföretag för att mäta materialanvändning och klimatpåverkan.

Ny teknik gör det nu möjligt att redan vid kostnadskalkylering ta fram preliminära siffror på klimatpåverkan vid olika scenarion, och på så sätt belysa mer klimatsmarta val i tidigt skede. Direktöverföring från kostnadskalkyl till klimatdeklaration möjliggör stora kostnadsbesparingar i manuell inmatning.

– Detta är ett naturligt steg mot en mer automatiserad process att sammanställa klimatdeklarationer för byggnader. Genomförandet av Boverkets förslag om obligatorisk klimatdeklaration för byggnader förenklas avsevärt om vi kan dra nytta av överföring av information mellan byggprojektets olika system. Detta göra det möjligt att nu börja ställa krav på projekt- och byggledningsföretag att inte bara redovisa kalkylerad kostnad för projektet, utan också dess uppskattade klimatpåverkan, säger Pelle Tunell, VD Plant.

Vasakronan var ett av de första projekten som valde att rapportera materialanvändning. Projekt Hubben valde att mäta sin materialanvändning genom att ställa krav på projektets entreprenörer att redovisa materialanvändning. Med begreppet materialanvändning avses allt material som tillförts byggarbetsplats d.v.s det som byggts in i byggnaden, men även spill.

– När Vasakronan valde att för första gången redovisa deras siffror på materialanvändning i sin årsredovisning för 2017, var vi såklart stolta över det. Vi ser att våra siffror är med även för 2018. Inför 2018 ställde Vasakronan som krav att samtliga ny- och ombyggnadsprojekt ska rapportera sin materialanvändning. När Sveriges största fastighetsägare sätter upp den typen av målsättning blir det automatiskt att fler följer efter, säger Pelle Tunell.

Krav på att redovisa materialanvändning är något som redan idag är aktuellt i med Miljöbyggnad 3.0, där redovisning av stommen och grundens klimatpåverkan begärs in.

– Det har tidigare främst varit fastighetsägare som intresserat sig för att mäta materialanvändning och klimatpåverkan i byggprojekt. Vi ser nu att allt fler projekt- och byggledningsföretag börjat visa intresse, till stor del för att deras kunder efterfrågar siffror på klimatpåverkan. Varje konsultbolag har varken tid eller resurser att sammanställa grafiska rapporter kring klimatpåverkan. Detta får man out-of-the box med ett klimatberäkningsverktyg, säger Pelle Tunell.

Plant ägs och drivs av bröderna Tunell och är en fristående aktör som tillhandahåller en plattform för att underlätta byggprojekts miljöarbete.