073 800 77 16 info@plant.se

I Solna norr om Stockholm bygger Hemsö en ny högstadieskola och idrottshall i bostadsområdet Bagartorp. Plants livscykelanalys (LCA) visar att projektets klimatpåverkan reducerats genom minskning av stål som bärande material.

Den tidigare skolan har rivits och nu byggs en ny högstadieskola och idrottshall på totalt 5 200 m2 BTA. I mars 2020 togs det första spadtaget och skolan beräknas vara klar för inflytt till höstterminen 2021. Hyresgäst blir Raoul Wallenbergskolan.

Livscykelanalys

Livscykelanalysen utfördes av Plant och innefattade produkt- och byggproduktions skedet, A1-A5. Analysen är baserad på projektets BIM-modell genom inläsning i Plants verktyg. Drygt 134 ton material bestod av förnyelsebart material med biogen kolinlagring, vilket bidrar med en minskad klimatpåverkan med 245 ton CO2e. Ett stålfackverk har använts i idrottshallen för att klara spännvidden, vilket höjer idrottshallens klimatpåverkan. Majoriteten av klimatpåverkan i skolbyggnaden kommer från grundplatta och betongbjälklagen.

Höga ambitioner

Ambitionen är att den nya skolan ska Svanenmärkas och därmed bli den första Svanenmärkta skolan i Stockholmsregionen. Svanen ställer höga krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och flera innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön.

Vill ni veta mer:

Pelle Tunell, Plant, pelle@plant.se, 070-389 98 96

David Magnusson, Hemsö, david.magnusson@hemso.se, 070-193 78 17

Emma Weman, Hemsö, emma.Weman@hemso.se