073 800 77 16 info@plant.se
Klimatdeklaration av byggnader

Bygg- och fastighetsbranschen står inför en stor omställning med att minska den klimatpåverkan byggnader ger upphov till. För att rätt åtgärder ska vidtas, krävs underlag och förståelse kring byggnaders klimatpåverkan.

Fullständig klimatberäkning

Vi hjälper er att göra en livscykelanalys (LCA) där projektets miljöpåverkan redovisas. Beräkningen kan användas till att exempelvis klimatdeklarera, klimatrapportera, ta poäng inom projektets certifieringssystem eller driva företagets eller projektets interna hållbarhetsarbete. Våra system har en mycket hög automatisering som stödjer processen. Har ni gjort en förstudie så

kopplas informationen automatiskt vidare till den fullständiga klimatberäkningen. Vi kan även använda den information ni har i ert projekt för att få ut de mängder vi behöver. Verktyget är byggt för att hantera mycket data. Vi visualiserar enkelt i en BIM-modell och hjälper er att rimlighetsbedöma projektets inrapporterade mängder genom korsjämförelser med likartade projekt.

Plant

Storgatan 23c c/o AGV
114 55, Stockholm

info@plant.se
073-800 77 16

© 2022 Plant An Idea AB

Följ oss

Medlemmar i