073 800 77 16 info@plant.se

Mjukvaruföretaget Plant har tagit sikte på att minska byggbranschens klimatutsläpp genom att utveckla en tjänst för livscykelanalys. Plant växlar nu upp sin verksamhet genom att rekrytera några av Sveriges främsta specialister inom klimatberäkning av byggnader. I samband med detta expanderar bolaget till Göteborg.

Sedan fyra år tillbaka arbetar Plant med att klimatberäkna byggnader med hjälp av ett egenutvecklat verktyg för att effektivisera processen. Under årens lopp har bolaget utfört klimatberäkningar åt en mängd olika kunder, bland annat Vasakronan, Hemsö, Vectura och AFA fastigheter. Plant har sitt huvudkontor i Stockholm och har under de senaste månaderna rekryterat fyra nya medarbetare vilket innebär att bolaget tredubblar sin personal. Ett av tillskotten är Fredrik Dahlgren som kommer att vara stationerad i Göteborg. Han har tidigare arbetat som specialist inom livscykelanalys på Skanska och är nu redo att driva Plant framåt ytterligare inom klimatberäkning.

– Det känns jättebra att ha börjat på Plant och som en fantastisk möjlighet att fortsätta vara med och driva branschens klimatarbete, säger Fredrik Dahlgren, specialist inom livscykelanalys.

Ny lag om klimatdeklaration 2022

I januari 2022 planeras en ny lag om klimatdeklarationer av byggnader att träda i kraft, där syftet är att styra samhället mot en minskad klimatpåverkan i samband med nybyggnation. Lagen kommer att innebära krav på fastighetsägaren att upprätta en beräkning av fastighetens klimatpåverkan under byggprocessen.

– Klimatberäkning är redan idag en viktig fråga inom byggbranschen och kommer bli ännu mer aktuell när den nya lagen träder i kraft. Det kommer bli väldigt spännande att se hur branschen utvecklas i och med lagkravet. Vi tror att detta kan leda till att intresset för klimatfrågan ökar och blir mer integrerad i projekten, säger Fredrik Dahlgren.

Med målet att expandera

Plant har en stark närvaro i Stockholm och inom den närmsta framtiden ligger bolagets fokus på att utöka verksamheten och etablera sig även på västkusten. När restriktionerna lättar är målet att starta upp ett fysiskt kontor i Göteborg och rekrytera fler i området, för att sedan etablera sig i Malmö och i norra Sverige.

– Än så länge har vi växlat upp under pandemin och vår förhoppning är att vi ska fortsätta på samma spår. Malmö är en stad som är ledande inom vårt område där vi kan hämta mycket inspiration och i norr växer det fram väldigt mycket spännande gröna industrier, avslutar Fredrik Dahlgren.


För att läsa mer om Plant och deras arbete, klicka här.