073 800 77 16 info@plant.se

Klimatkalkyler görs ofta i ett relativt sent skede i projektet, vilket gör det svårt att påverka byggnadens utsläpp. Genom att använda BIM-data i tidigt skede går det att både spara pengar och minska klimatpåverkan. Men varför görs det inte oftare?

Sedan årsskiftet är klimatdeklarationer obligatoriska i nybyggnadsprojekt, men många är fortfarande osäkra på hur de ska upprättas på ett enkelt sätt. Mjukvaruföretaget Plant vill visa att BIM är vägen framåt, snarare än att beräkna klimatpåverkan utifrån kostnadskalkylen.

– Väntar du med att göra beräkningarna tills det är dags för kostnadskalkyl är du begränsad till att välja dyrare material med bättre klimatprestanda och då blir det ändå bara på marginalen. Att räkna i BIM öppnar upp för att ta klimatvänliga beslut och spara pengar samtidigt, säger Pelle Tunell, vd för Plant.

Läs hela artikeln i Byggindustrin

Läs hela artikeln i Fastighetsnytt