073 800 77 16 info@plant.se

Miljöbyggnad är Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader med över 1000 certifierade byggnader. Sedan juni månad är Plant certifierad miljöbyggnadssamordnare i Miljöbyggnad 3.0.

I Miljöbyggnad 3.0 införs bland annat nya krav på att redovisa klimatpåverkan för projektets byggnader. Som certifierad miljöbyggnadssamordnare, utökas erbjudandet från Plant ytterligare. Med kunskaper om att leda och rapportera arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion eller ombyggnad, blir överlämningen mellan projekt och SGBC mer trygg och enkel. Detta röt primärt de punkter som rör materialanvändning och klimatpåverkan.

– Vi har som målsättning att fördjupa vårt samarbete med SGBC och rapporteringen av miljöbyggnad. Detta är ett naturligt steg i den riktningen, vilket uppskattas av våra kunder. Vi har nu möjlighet att i större utsträckning vara med och granska våra projekts klimatberäkningar och garantera att de krav som ställs för certifieringen efterföljs. Denna process kommer inom kort vara automatiserad i mjukvaran, säger Pelle Tunell, VD Plant.

Plant tillhandahåller ett webbaserat miljöberäkningsverktyg som används av ledande fastighetsägare, projekt- och byggledningsföretag för mäta materialanvändning i projekt. Resultatet ligger sedan till grund för att sammanställa en klimatdeklaration för byggnaden.