073 800 77 16 info@plant.se

Martin har lång erfarenhet av hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn. Under sin tid på Skanska var han med och utvecklade verksamhetens klimatmål för minskad klimatpåverkan och var redan 2015 igång och gjorde livscykelanalyser för byggnader. De senaste åren har Martin stöttat flera av Sveriges största fastighetsbolag med att sätta ramarna för sitt hållbarhetsarbete – ett arbete som allt mer riktar in sig på klimatpåverkan från nybyggnation, ombyggnation och lokalanpassningar.

Tillsammans med Martin fortsätter vi vårt arbete för en mer klimatsmart byggbransch.

Vill du prata hållbarhetsarbete, LCA och klimatkalkyler med Martin? Du når honom på martin@plant.se eller 070-830 82 98. #plant