073 800 77 16 info@plant.se

Visionsbild från White Akritekter

Hugin

 

I Uppsala byggs kvarteret Hugin från 70-talet om med stort fokus på återbruk. Plant gör kontinuerliga klimatberäkningar åt projektet med några månaders mellanrum. Beräkningarna innefattar enormt mycket data med bland annat en återbruksparameter och extra information i installationsobjekten. Återbruket består framför allt av stomme och grundläggning men även exempelvis återanvända dörrar, undertak och gipsskivor.

”Plant hjälper oss genom att docka in i vårt nuvarande arbetssätt utan krångel. Plant gör ett otroligt jobb i att tolka vår redan befintliga projektering och ger oss analyser utan att vi behöver lägga extra tid på det.

Klimatberäkningar är för oss inte bara en rapport, det är något vi vill väga in i den dagliga analysen i vårt arbete. Vi måste därför ha verktyg som hjälper oss att ständigt kunna fatta välavvägda beslut utan att det skapar för mycket merjobb.”

– Johannes Ris, ansvarig digitala arbetssätt, Byggstyrning

Kategori: Byggstyrning i Mälardalen | Ombyggnation | Pågående projekt | Vasakronan
Projekttid 2021 – 2023
Bruttoarea 19 995 kvm
Plats Uppsala
Omfattning Ombyggnation, Tillbyggnation

Plant

Storgatan 23c c/o AGV
114 55, Stockholm

info@plant.se
073-800 77 16

© 2022 Plant An Idea AB

Följ oss

Medlemmar i