073 800 77 16 info@plant.se
Volymelement, 31 kvm, Lehto

Volymelement, 31 kvm, Lehto

Volymelement, Lehto

Plant har tillsammans med Lehto genomfört LCA för ett av deras volymelement. Stor del av konstruktionen består av trä, vilket leder till en hög andel biogen kolinlagring. Analysen har till syfte att även användas för markadsföringsaktiviteter.

Mer Information från fastighetsägaren

Kategori: Avslutade projekt | Lehto
Projekttid 2020
Bruttoarea 31 kvm
Omfattning LCA av volymelement

Plant

Storgatan 23c c/o AGV
114 55, Stockholm

info@plant.se
073-800 77 16

© 2022 Plant An Idea AB

Följ oss

Medlemmar i