073 800 77 16 info@plant.se
Så funkar ett projekt med Plant
Plant erbjuder Sveriges modernaste byggloggbok. Din klimatrapportering blir enklare än någonsin, utan en massa krångel och krav på förkunskaper. Här förklarar vi hur ett typiskt projekt med Plant ser ut.
o

Entreprenörer bjuds in

Lista på entreprenörer som ska rapportera skickas in till Plant och entrprenörer bjuds in. Efter en kort introduktionsvideo till applikationen är entreprenören igång med sin rapportering.

Löpande registrering av materialanvändning

Projektets entreprenörer registrerar löpande materialanvändning. Projektets deltagare kan när som helst få hjälp från någon av oss på Plant utan några extra kostnader.

Rimlighetsbedömning av mängder

Plant hjälper till att rimlighetsbedömma projektets inrapporterade mängder genom korsjämförelse med likartade projekt

i

Klimatrapport produceras

Med ett knapptryck produceras projektets rapport över materialanvändning och klimatpåverkan. Exporter finns på formaten PDF, Excel, Power Point samt export för Miljöbbygnad 3.0

Vill du veta mer?

Plant

Fleminggatan 71
112 33, Stockholm

© 2018 Plant An Idea AB

KONTAKT

info@plant.se
073-800 77 16

Medlemmar i