073 800 77 16 info@plant.se
Hubben nominerad till årets bygge 2018

Hubben nominerad till årets bygge 2018

Vi vill gratulera vår kund “Hubben” till sin nominering årets bygge 2018. Mycket välförtjänt. Projektet har ständigt satt en hög ambitionsnivå för sitt klimatarbete och har projekterats för högsta certifieringsnivå, Leed Plantinum. Tidigt valde Hubben att ta kontakt med Plant för att mäta hela sitt projekts materialpåverkan, både när det kommer till materialförbrukning och avfall. Genom ett nära samarbete, har synpunkter och förslag från projektledare och entreprenörer ytterligare förfinat applikationen och arbetet med klimatrapportering och framtidens byggloggbok.

Totalt var det 36 st entreprenörer som rapporterade drygt 17 tusen ton material. Läs den offentliga rapport Plant framställt åt Hubben här.

Läs hela artikeln om projekt Hubbens nominering och arbete här.