073 800 77 16 info@plant.se
Plant 2.0 – Ett ännu bättre klimatverktyg

Plant 2.0 – Ett ännu bättre klimatverktyg

Arbetet med Plant applikationen fortgår. Några av de nyheter som levereras i Plant 2.0 är följande:

Material:

 • Det går nu att välja typ av betong (Cem 1, Cem 2, osv) när entreprenörer rapporter betongmaterial
 • Vid betong rapportering är det även möjligt att ange viktprocent, då detta har stor betydelse vid beräkningar kring materialets klimatpåverkan
 • Samtal med IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrierna har inletts för att integrera mot eBVD 1.0 (elektroniska byggvarudeklarationer). Inom kort kommer det vara möjligt att koppla byggvarudeklarationer till projektets rapporterade material

Avfall

 • Det går nu även att ange avfallsstation för rapporterat avfall

Transport

 • Det går nu även att rapportera materialets transporter
 • Inspiration har hämtats från IVL Svenska Miljöinstitutets klimatverktyg, som bland annat kan användas för att klara det nya klimatkravet Miljöbyggnad 3.0.
 • Transportsätten lasbil, fartyg och tåg finns nu att välja

Energi

 • Nu kan projektledaren fylla i projektets energiförbrukning för byggprojektet
 • Energi typ, såsom fjärrvärme och vatten går att ange
 • Miljömärkning för energislaget kan anges

Statistik

 • Nu kan analys av samtliga moduler göras på statistik vyerna: Materialförbrukning, avfall/spill, transporter och energiåtgång.
 • Uträkningar på projektets  kg CO₂-ekvivalent/m² brutto total area (BTA) är fortfarande i beta, då vi inväntar beställd utredning kring materials emissionsfaktorer på den svenska byggmarknaden