073 800 77 16 info@plant.se

Just nu genomför Vasakronan en ombyggnation i kvarteret Diktaren. Genom återbruk beräknas projekets klimatpåverkan reduceras med drygt 4 ton CO2. En LCA för projektet visar att installationer uppskattas stå för en icke-försumbar andel av ombyggnationens klimatpåverkan.

Mellan Tomteboda och Pampaslänken, genomför Vasakronan en ombyggnation av kvarteret Diktaren. COWI Projektbyrån ansvarar för projektgenomförande.

Fokus på återbruk

Återbruk är ett genomgående fokus i projektet, där även inredning utvärderas. Bland annat återbrukas ca 2 000 kvm undertak, samt två hela pentryn. Totalt uppskattas klimatpåverkan reduceras med ca 4 ton CO2 genom återbruk.

LCA av ombyggnation – installationer inkluderade

Livscykelanalysen har utförts av Plant och innefattade produkt-, transport- och byggproduktions- skedet, A1-A5 för ombyggnationen. Analysen är baserad på projektets kostnadskalkyl genom inläsning i Plants verktyg. Installationer utgör drygt en tredjedel av projektets klimatpåverkan; mer exakt 15% ventilation och styr, 11% rör och 7% el. Efter färdigställande av analysen är en av slutsatserna att det i dagsläget är tidskrävande att kartlägga materialanvändning från installationer. Många installationsprodukter saknar idag information om klimatpåverkan, vilket försvårar arbetet.

Vill ni veta mer:

Pelle Tunell, Plant, pelle@plant.se, 070-389 98 96

Projektchef: Torbjörn Zettergren, torbjorn.zettergren@vasakronan.se

Projektledare: Pedram Seradji, pedram.seradji@projektbyran.se

Miljökonsult: Pernilla Svedberg, pernilla.svedberg@projektbyran.se