073 800 77 16 info@plant.se

Vectura har tecknat avtal med Plant avseende klimatberäkning av samtliga byggprojekt det kommande året. Vectura vill snabba på klimatomställningen och tar hjälp av Plant för att göra livscykelanalyser i flera skeden för alla byggnadsprojekt.

Vectura har som mål är att uppnå klimatneutralitet i förvaltningsprocessen 2025 och i byggnadsprocessen 2030. Hållbarhetsarbetet fokuserar bland annat på att driva utvecklingen mot mer cirkulära materialflöden, ökad återvinning och större användning av förnybara material i våra projekt.

-Vi är mycket glada över förtroendet att få starta ett samarbete med Vectura och tillsammans arbeta mot klimatneutralitet. Plants system bygger på inlärning och ger stora skalfördelar när vi kan arbeta långsiktigt med en beställare och när samma projekt ska beräknas flera gånger under projektets gång, säger Pelle Tunell, VD på Plant.

-För oss på Vectura är det viktigt att minska vår klimatpåverkan i alla steg i värdekedjan. Med hjälp av Plant tar vi ett viktigt steg mot klimatneutralitet genom bättre analyser och kunskap om beståndsdelarna i våra fastigheter och dess effekt på klimatet, säger Petter Ekevärn, projektutvecklingschef på Vectura Fastigheter.

Vectura är ett fastighetsbolag som grundades 2012 och ägs av Patricia Industries – en del av Investor. Vectura utvecklar, förädlar, förvaltar och äger fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Tunell, VD Plant, 070-389 98 96 pelle@plant.se

Petter Ekevärn, Projektutvecklingschef Vectura, 070-303 93 39 petter.ekevarn@vectura.se