073 800 77 16 info@plant.se

Få koll på din materialanvändning

Plant erbjuder Sveriges modernaste LCA för byggnader. Få koll på din materialanvändning utan krångel och krav på förkunskaper. Låt oss berätta hur vi kan stödja dig i ditt arbete med att mäta klimatpåverkan.

Den självklara platformen Vid LCA för byggnader

Skapa en fullgod klimatdeklaration från BIM-modell eller kostnadskalkyl. 

Projektledare kan smidigt exportera rapport och excel-filer direkt ur systemet. Applikationen är webbaserad, och går att nå från alla dina enheter.

Vill du inte göra livscykelanalysen själv? Vi hjälper även till att ta fram LCA för projekt.

 

Säg hej till klimatdeklaration av byggnader

All rapportering sker enligt GRI-standarden, följer bedömningskriterierna för Miljöbyggnad 3.0 samt Boverkets kommande lagkrav på klimatdeklaration av byggnad enligt SIS standard SS-­EN 15978:201, LCA av byggnader.

Verktyget tillhandahåller en lista generiska material, samt möjlighet att koppla produktspecifik EPD (Environmental Product Declaration). Slutresultatet är en livscykelanalys (LCA) av byggnaden, där projektets miljöpåverkan redovisas i en klimatdeklaration.


Plants verktyg gör att vi på AFA Fastigheter äntligen kan sätta fingret på våra CO2 utsläpp från materialinköpen. Då kan vi arbeta mer systematiskt för att sänka utsläppen.

Birgitta Erlandsson Segerström
Hållbarhetsstrateg AFA Fastigheter

Ditt LCA arbete börjar här.

Mät klimatpåverkan i era nybyggnations- och ombyggnations- prjojekt!

Material

Projektets materialanvändning mäts smidigt genom tolkning av BIM-modell eller kostnadskalkyl.

Våra kunder

Vill du veta mer?

Plant

Fleminggatan 71
112 33, Stockholm

© 2018 Plant An Idea AB

KONTAKT

info@plant.se
073-800 77 16

Medlemmar i