073 800 77 16 info@plant.se

Vi hjälper er med klimatberäkningar

Plant utvecklar verktyg som hjälper några av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag att identifiera och minska sin klimatpåverkan. Låt oss berätta hur vi kan stödja dig i ditt arbete med att ta fram klimatberäkningar för om- och nybyggnationer, minska klimatpåverkan och bli klimatneutrala.

Alla skeden, alla projekt i en mjukvara

Plant klimatberäknar alla projekt från förstudie till bygghandling. Genom att använda vår mjukvara i alla projekt är det smidigt att jämföra olika projekts klimatpåverkan.

Eftersom vi arbetar med digitalisering, automatisering och visualisering är processen smidig och snabb, både för oss och för er. Plant är unika genom att utgå från byggnadens 3D-modell för att göra klimatberäkningar. Projektet visualiseras och det blir uppenbart om en del av en yttervägg saknas, vilket inte är trivialt i en Excel att upptäcka.

Projekteringsgruppen får en visuell bild av projektet och det blir enklare att förstå vilka delar i projektet som driver klimatpåverkan. Vi kan ta tillvara på alla BIM-modeller utan att kräva någon bearbetning från arkitekt eller konstruktör för att det ska passa vårt system.

Våra rådgivare hjälper er att tolka resultatet, testa olika lösningar och se hur ni kan minska er klimatpåverkan. Växthuseffekten är en av vår tids största utmaningar. Genom innovation löser vi tillsammans morgondagens klimatproblem.

 

Tre projekt som valt Plant

Vi är stolta över att leverera livscykelanalyser till några av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag. Här är ett urval av alla projekt.

GoCo House

I Mölndal planeras GoCo Health Innovation City. Plant gör klimatberäkningar av bland annat GoCo House och är mycket involverade i stadsdelen där vi räknar på flera projekt och stöttar med hållbarhetsrådgivning.

Hugin

I Uppsala byggs kvarteret Hugin från 70-talet om med stort fokus på återbruk. Plant gör kontinuerliga klimatberäkningar åt projektet med några månaders mellanrum. Beräkningarna innefattar enormt mycket data.

Forskaren

Projektet Forskaren i Hagastan, Stockholm, blir till kreativa kontor, nyskapande mötesplatser och life science center. Projektet har högt hållbarhetsfokus och Plant LCA-beräknar byggnationen som certifieras inom LEED.

Nyheter

Wästbygg Gruppen tecknar ramavtal med Plant

10 jan, 2023

Avtalet innebär att Plant kommer leverera klimatberäkningar till projekt inom hela koncernen. Att använda Plants mjukvara i alla projekt och skeden gör resultaten jämförbara. 

 

Plant i Breakit: Proptech-bolagen som vill revolutionera branschen

9 jan, 2023

Plant är med i nyhetssajten Breakits kartläggning över de hetaste proptech-bolagen som vill förändra branschen.

Hemsö och Plant tecknar ramavtal för klimatberäkningar

20 dec, 2022

Ramavtalet innebär att Plant kan leverera klimatberäkningar åt alla Hemsös om- och nybyggnationer under både förstudie, bygglovshandling och relationshandling. 

 

Säg hej till klimatdeklaration av byggnader

All rapportering sker enligt GRI-standarden, följer bedömningskriterierna för Miljöbyggnad 3.0 samt Boverkets lagkrav på klimatdeklaration av byggnad enligt SIS standard SS-­EN 15978:201, LCA av byggnader.

Verktyget tillhandahåller en lista generiska material, samt möjlighet att koppla produktspecifik EPD (Environmental Product Declaration). Slutresultatet är en livscykelanalys (LCA) av byggnaden, där projektets miljöpåverkan redovisas i en klimatdeklaration.


Plants verktyg gör att vi på AFA Fastigheter äntligen kan sätta fingret på våra CO2 utsläpp från materialinköpen. Då kan vi arbeta mer systematiskt för att sänka utsläppen.

Birgitta Erlandsson Segerström
Hållbarhetsstrateg AFA Fastigheter

Fullständig klimatberäkning

 

Vi hjälper er att göra en livscykelanalys (LCA) där projektets miljöpåverkan redovisas. Beräkningen kan användas till att exempelvis klimatdeklarera, klimatrapportera, ta poäng inom projektets certifieringssystem eller driva företagets eller projektets interna hållbarhetsarbete. Våra system har en mycket hög automatisering som stödjer processen. Har ni gjort en förstudie så

kopplas informationen automatiskt vidare till den fullständiga klimatberäkningen. Vi kan även använda den information ni har i ert projekt för att få ut de mängder vi behöver. Verktyget är byggt för att hantera mycket data. Vi visualiserar enkelt i en BIM-modell och hjälper er att rimlighetsbedöma projektets inrapporterade mängder genom korsjämförelser med likartade projekt.

Fullständig klimatberäkning

Vi hjälper er att göra en livscykelanalys (LCA) där projektets miljöpåverkan redovisas. Beräkningen kan användas till att exempelvis klimatdeklarera, klimatrapportera, ta poäng inom projektets certifieringssystem eller driva företagets eller projektets interna hållbarhetsarbete. Våra system har en mycket hög automatisering som stödjer processen. Har ni gjort en förstudie så kopplas informationen automatiskt vidare till den fullständiga klimatberäkningen. Vi kan även använda den information ni har i ert projekt för att få ut de mängder vi behöver. Verktyget är byggt för att hantera mycket data. Vi visualiserar enkelt i en BIM-modell och hjälper er att rimlighetsbedöma projektets inrapporterade mängder genom korsjämförelser med likartade projekt.

Förstudie

För största möjlighet att begränsa klimatpåverkan och nå projektets klimatmål rekommenderar vi ofta en förstudie. Vi kan hjälpa er med denna genom att beräkna och visualiserar projektets utsläpp och rådge kring olika val. Antingen loggar ni själva in i verktyget eller tar hjälp av någon av våra specialister för stötta er under studien.

Förenklad hyresgästanpassning

En stor andel av fastighetsbeståndets klimatpåverkan kommer från ombyggnation och hyresgästanpassningar. För att förenkla arbetet med att belysa och reducera denna klimatpåverkan har Plant utvecklat ett förenklat verktyg för hyresgästanpassningar. Kontakta oss för ett inlogg och en snabb demonstration!

Våra kunder

Vill du veta mer?

Plant

Storgatan 23c c/o AGV
114 55, Stockholm

info@plant.se
073-800 77 16

© 2022 Plant An Idea AB

Följ oss

Medlemmar i