073 800 77 16 info@plant.se

Få koll på din materialanvändning

Plant erbjuder Sveriges modernaste loggbok för byggnader. Få koll på din materialanvändning utan krångel och krav på förkunskaper. Låt oss berätta hur vi kan stödja dig i ditt arbete med att mäta klimatpåverkan.

Ett miljöberäkningsverktyg för byggnader baserat på livscykelanalys

Plants loggbok och klimatkalkyl kräver inga dyra utbildningar eller krångliga certifikat. Om en informationsrik kostnadskalkyl eller BIM-modell finns kan dessa importeras för att skapa en fullgod klimatdeklaration.

Finns inget rikt underlag får entreprenörer i projektet inloggning till projektets gemensamma portal där de under projektets gång rapporterar sin materialanvändning. Efter en kort introduktionsvideo till applikationen är entreprenören igång med sin rapportering.

Du följer sedan projektets utveckling och kan smidigt exportera rapport och excel-filer direkt ur systemet. Applikationen är helt webbaserad, och fungerar utmärkt på din telefon, din dator och din Ipad.

Klimatdeklaration för byggnader och Miljöbyggnad 3.0

All rapportering sker enligt GRI-standarden, följer bedömningskriterierna för Miljöbyggnad 3.0 samt Boverkets kommande lagkrav på klimatdeklaration.

Plant använder en materiallista som efterliknar listan i Boverkets klimatdeklaration.

Emissionsfaktorer för materialen kommer idag från Ökobaudat. Under året kommer dock Plant att byta källa för emissionsfaktorer till Byggsektorns miljöhubb som är ett nordiskt samarbete för LCA-data. Detta förenklar rapporteringsprocessen samt gör resultat jämförbara mellan projekt.

För de material med störst klimatpåverkan, inhämtar också Plant byggvarudeklaration samt krav ställs på underlag. Slutresultatet är en livscykelanalys (LCA) av byggnaden, där projektets miljöpåverkan redovisas i en klimatdeklaration.

En loggbok för byggnader. Mät klimatpåverkan i era nybyggnations- och ombyggnations- prjojekt

Material

Projektets entreprenörer bjuds smidigt in till applikationen för att rapportera materialförbrukning

Våra kunder

Läs om hur Vasakronan använder Plant i sina byggprojekt här, samt hur dessa siffror redovisas i årsredovisningen under avsnittet materialanvändning.

Vill du veta mer?

Plant

Fleminggatan 71
112 33, Stockholm

© 2018 Plant An Idea AB

KONTAKT

info@plant.se
073-800 77 16

Medlemmar i