Vi använder cookies

Vi använder cookies för att för att ge dig tillgång till alla funktioner på vår webbplats, förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur vår webbplats används.
This is some text inside of a div block.

Plants verktyg och arbetsmetodik är mycket smidigt för alla inblandade

Plant klimatberäknar Fabeges projekt under flera skeden av byggprocessen. Största fördelen med Plant är effektiviseringen av beräkningsprocessen som minskar belastningen på projektörerna, enligt Sandra Holmström, hållbarhetsspecialist på Fabege.

– I och med att Plant läser in 3D-modeller så minskar arbetsbördan för våra projektdeltagare. Vi upplever också att vi får ett mer tillförlitligt och kvalitetssäkrat beräkningsresultat med de tolkningar och uppskattningar som verktyget gör. Tidigare har vi anlitat konsulter som sänt ut excelfiler som projektörerna fyllt i med byggdelar, ingående material och mängder, ett mycket tidskrävande arbete med stor risk för felaktiga uppgifter. Det är inget projektörerna vill prioritera när man har i uppgift att rita ett hus. Nu går det snabbare att få fram beräkningar och då kan projektet lägga tiden på att klura på hur CO2-avtrycket ska minska i stället, säger Sandra Holmström.

Plant utför samtliga klimatberäkningar för Fabeges om- och nyproduktioner sedan ramavtal slöts under senvåren 2022. Beräkningarna ska följa Fabeges riktlinje för CO2-beräkning vilket innebär att första beräkningen utförs i tidigt skede. Detta görs för att sätta en baseline för byggnationen och för att kunna göra klimatsmarta val och materialoptimering tidigt. Under projekteringen och efter färdigställandet revideras klimatberäkningen för att säkerställa att de val som projektet gör bidrar till en minskning av projektets CO2-påverkan.

Enligt Fabeges riktlinje för CO2-beräkning ska Plant definiera "tio värstingar" för projektet som ska prioriteras för det fortsatta CO2-besparingsarbetet. Det kan vara allt ifrån materialoptimeringar, val av konstruktioner och byggdelar samt specifika material som ska diskuteras vidare på workshops i projekten där även Plants rådgivare deltar.

– Plants rådgivare har hög kompetens och erfarenhet så de råd vi får i projekten är mycket värdefulla och vi får hela tiden nya kunskaper. Att Plants rådgivare uteslutande arbetar med CO2-beräkning och rådgivning gällande minskat CO2-avtryck i projekt är en styrka. Vi har en väldigt bra dialog kring utveckling av vår riktlinje och arbetsmetodik, anser Sandra Holmström.

Fabege har antagit mål om att halvera sina CO2-avtryck i byggprojekt till 2030 och har även satt upp delmål för resan. För att följa upp målen används Plants beräkningar. Fabeges riktlinje för CO2-beräkning är mer ambitiös jämfört med det svenska lagkravet eftersom fler byggdelar och fler livscykelskeden ska beräknas samt även ombyggnationer över 20 miljoner.
– Vi har beslutat om en riktlinje som utöver lagkrav även uppfyller kriterier enligt certifieringssystemet BREEAM och EU-taxonomin, avslutar Sandra Holmström.

Skapa framtidens hållbara bygg med Plant

Kontakta oss idag om du vill bygga mer hållbart och kostnadseffektivt