Vi använder cookies

Vi använder cookies för att för att ge dig tillgång till alla funktioner på vår webbplats, förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur vår webbplats används.
This is some text inside of a div block.

Största fördelen med Plants verktyg: Hämtar data från 3D-modellen

Plant klimatberäknar alla Wallenstams projekt i ett flertal olika skeden under byggprocessen. Att arbeta utifrån 3D-modell är både snabbare och tillförlitligare än att utgå från manuell inhämtning av data, enligt Fanny Norkko, projektledare på Wallenstam.

För drygt ett år sedan kontaktade Fanny Norkko Plant för första gången. Innan gjorde Wallenstam klimatberäkningar genom manuell inhämtning. De bad entreprenören ta fram mängder som de hämtade via sina ekonomiska kalkyler.

– Till Plant skickar vi bara över 3D-modellerna. De hämtar datan en gång vilket är positivt om vi vill göra fler beräkningar och iterationer, då är det enkelt att bara uppdatera dem. Det går fortare att testa olika saker i olika byggskeden, testa olika stomsystem och göra alternativstudier. Allt man kan automatisera är ofta värt att automatisera. Att utgå från kostnadskalkyl är mer tidskrävande.

Första beräkningen Plant gjorde för Wallenstam var för projektet Kompositören i Uppsala. Wallenstam fick ett resultat över projektets koldioxidutsläpp och därefter beräknades ytterligare ett tiotal projekt. Snart tecknades ramavtal.

– Jag har varit beställare för både Plant och tidigare processer. Att utgå från kostnadskalkyl ställde höga krav på att entreprenörerna skulle ha koll på materialmängder, vilket är svårt. Hur bra man än är så är det svårt och tidskrävande att ha koll på den enorma mängden data. I 3D-modellerna lagras det på ett helt annat sätt. Nu har vi ingen ytterligare part eller extern konsult för att få fram datan.

Arkitekt och konstruktör äger 3D-modellerna och har detaljerad koll på vad det är för material och mängder.
– Alla arkitekter och konstruktörer börjar rita i 3D-modellen direkt, så med hjälp av modellen kan man sätta igång med att göra beräkningarna i ett mycket tidigt skede. Att invänta kostnadskalkylen tar längre tid.

Wallenstams gällande hållbarhetsmål är att till 2023 minska koldioxidutsläppen med 10% från produktionerna, vilket man är på god väg att nå. Nu pågår arbete med att ta fram nya offensiva mål för framtiden och då i enlighet med parisavtalet, vilket innebär en halvering av koldioxidutsläpp till 2030.

– Vi har insett att vi behöver göra mer och vi behöver göra det snabbt. Vi har tuffa men avgörande mål, det handlar om att vi måste göra detta för vår planets skull. Det är en mycket viktig resa som vi nu gör tillsammans med Plant. Bygg- och fastighetsbranschen har en stor inverkan och driver utsläppen. För att lyckas så måste vi veta var vi står idag och vad det är som driver våra utsläpp. Det handlar om koldioxidutsläppen genom hela processen, men majoriteten av våra koldioxidutsläpp sker från att råvaran tas fram till att huset är klart.

När Fanny kontaktade Plant för ett år sedan bestod Plant av tre personer. I dagsläget har Plant 16 heltidsanställda.
– Det har varit skoj att se Plants resa och det har hänt väldigt mycket det här året. Man ser det på mängden kunder. Plant fyller ett enormt stort behov i branschen med den här typen av beräkningsverktyg och kompetens. Plant har en smidig process, en stor samarbetsvilja och är lösningsorienterade.

Skapa framtidens hållbara bygg med Plant

Kontakta oss idag om du vill bygga mer hållbart och kostnadseffektivt