Vi använder cookies

Vi använder cookies för att för att ge dig tillgång till alla funktioner på vår webbplats, förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur vår webbplats används.
This is some text inside of a div block.

Enklare att göra hållbara materialval - Plant och Byggvaru­bedömningen i samarbete

Majoriteten av våra stora bygg- och fastighetsbolag använder idag Byggvarubedömingens Loggbok för sina material eller gör sina klimatberäkningar via Plant. Parterna påbörjar nu ett längre samarbete för att hjälpa branschen att göra mer hållbara materialval.

Pelle Tunell, vd på Plant och Hannes Morger, vd på Byggvarubedömningen

Genom att skapa integrationer mellan Plants klimatberäkningsverktyg och Byggvarubedömningens Loggboksverktyg kan information delas och förädlas.

– Vi är glada över det starka partnerskapet som nu inletts med Byggvarubedömningen. En gemensam nämnare är att vi båda samlar data om material och mängder. Plant hämtar datan från byggnadens BIM-modell. När de två systemen nu integreras kan vi utöka verifieringen och jämföra den data vi har så att den stämmer. På Plant sätter vi alltid datakvaliteten av våra klimatberäkningar högst, säger Pelle Tunell, vd på Plant.

Hannes Morger, vd på Byggvarubedömningen menar att samarbetet kommer förenkla för bygg- och fastighetsbolagen att göra kloka och hållbara val.

– Hos våra medlemsföretag och kunder är det efterlängtat att från en BIM-modell kunna skapa en Loggbok och använda vårt Loggboksverktyg för att utöver miljöbedömningarna också se vilket klimatavtryck produkterna ger. Att dela information mellan system skapar mervärde för kunderna och öppnar upp för fler samarbeten framöver, säger Hannes Morger, vd på Byggvarubedömningen.

Ambitionen är att ha en första integration klar senare i år, under kvartal 3.

Samarbetet är en del i arbetet med att göra branschen mer digital, undvika dubbelrapportering och merjobb. Genom att bygga smarta lösningar mellan de två systemen kan man öka graden av automation och därmed minska kostnaden för bygg- och fastighetsbolagen.

Skapa framtidens hållbara bygg med Plant

Kontakta oss idag om du vill bygga mer hållbart och kostnadseffektivt