Vi använder cookies

Vi använder cookies för att för att ge dig tillgång till alla funktioner på vår webbplats, förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur vår webbplats används.
This is some text inside of a div block.

Nu blir det enklare för byggbranschen att använda branschgemensamt tolkade miljövarudeklarationer

I ett viktigt och av byggbranschen efterfrågat steg mot enklare tillgång till klimatdata har mjukvaruföretaget Plant nu integrerat IVL:s nya omfattande EPD-databas, Resurshubben, i sina klimatberäkningsverktyg. Denna integration gör det möjligt för kunder att kostnadsfritt och enkelt få tillgång till en ständigt växande mängd digitala miljövarudeklarationer.

Med ett stort antal miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, redan tillgängliga är Plant och IVL:s initiativ en viktig milstolpe i branschens strävan efter ökad transparens och minskad klimatpåverkan. Databasen Resurshubben från IVL uppdateras kontinuerligt med nya EPD:er som är färdiga att använda, vilket ger byggaktörer de verktyg debehöver för att göra informerade val som stödjer hållbar utveckling.

– Med Resurshubbens hjälp kommer alla göra samma tolkningar av EPD-data. Tanken är att verktygen ska konkurrera med olika funktioner, inte med vem som tolkar data bäst, säger Martin Erlandsson, livscykelexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resurshubben strävar efter att vara den mest tillgängliga och användarvänliga EPD-källan på marknaden. Med ’färdiga-att-använda’ avses bland annat att klimatpåverkan finns angiven så som Boverket räknat, det vill säga med GWP- global warming potential, och GHG- växthusgaser, och det finns en mappning mot Boverkets klimatdatabas. Genom att samla all generisk EPD-data på ett ställe, och genom automatisk hämtning från alla ledande EPD-hubbar, garanterar Plant att användarna kan göra de mest attraktiva och miljövänliga valen utan handpåläggning eller extra kostnad.

– Vi ser det som våruppgift att tillgängliggöra klimatdata gratis för att skynda på branschens omställning. Det borde inte vara en tjänst som kostar, utan en resurs tillgänglig för alla som vill minska byggsektorns klimatpåverkan, säger Pelle Tunell, vd på Plant.

Denna integration är startskottet på ett nytt arbetssätt. Plant har påbörjat processen att läsa in och verifiera alla tillgängliga EPD:er och planerar att med hjälp av IVL fortsätta utöka databasen för att stödja en alltmer hållbar byggsektor. På sikt är visionen att göra miljödata fullt tillgänglig, gratis och open source för att påskynda och förenkla branschens gemensamma klimatomställning.

Skapa framtidens hållbara bygg med Plant

Kontakta oss idag om du vill bygga mer hållbart och kostnadseffektivt