Vi använder cookies

Vi använder cookies för att för att ge dig tillgång till alla funktioner på vår webbplats, förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur vår webbplats används.
This is some text inside of a div block.

Nu lanseras integrationen mellan Byggvarubedömningens Loggboksverktyg och Plants klimatberäkningsmjukvara

Under 2023 tecknades en avsiktsförklaring, LOI, mellan Byggvarubedömningen och Plant om att skapa en integration mellan Byggvarubedömningens Loggboksverktyg och Plants klimatberäkningsmjukvara. Idag har funktionen lanserats, ett steg på vägen mot att göra det enklare att göra hållbara materialval.

Bygg- och fastighetsbolag står idag för 20 procent avSveriges klimatpåverkan. Hanteringen av växthuseffekten är en helt avgörande faktor, som måste integreras in i den dagliga verksamheten – och det gäller inte minst i bygg- och fastighetsbranschen.

- Att utöver miljöbedömningarna också kunna se det totala klimatavtrycket som produkterna i en Loggbok ger är efterfrågat av våra kunder. Integrationen medPlant förenklar och effektiviserar arbetet med att ta fram en noggrann klimatberäkning, inte minst genom minskad manuell hantering, säger Hannes Morger, vd på Byggvarubedömningen.

Integrationen möjliggörs genom ett API, där information mellan Plants samtliga klimatberäkningsverktyg och Byggvarubedömningens Loggboksverktyg delas och förädlas. Integrationen har mottagits väl av testgrupperna och är nu redo att lanseras till fler användare.

- Vi är glada över det starka partnerskapet som nu inletts med Byggvarubedömningen. En gemensam nämnare är att vi båda samlar data om material och mängder. Plant hämtar ofta data från byggnadensBIM-modeller. När de två systemen nu integreras kan vi minska dubbelarbete och förenkla arbetet för projekten med att ta fram sin klimatdeklaration. På Plant sätter vi alltid datakvalitén av våra klimatberäkningar högst, säger Pelle Tunell, vd på Plant.

För att använda klimatberäkningsfunktionen behövs ett konto hos Byggvarubedömningen och att man är kund hos Plant. På kundens begäran genereras då en aktiveringskod som i nästa steg integrerar den valda Loggboken med Plant.

Skapa framtidens hållbara bygg med Plant

Kontakta oss idag om du vill bygga mer hållbart och kostnadseffektivt