Vi använder cookies

Vi använder cookies för att för att ge dig tillgång till alla funktioner på vår webbplats, förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur vår webbplats används.
This is some text inside of a div block.

Plant beviljas 4 miljoner kronor för innovationsprojekt

Plant An Idea AB (Plant) beviljas projektbudget på 4 miljoner kronor från Smart Built Environment (SBE) och Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond (SBUF). Syftet med budgeten är att Plant ska fortsätta utveckla BIM och klimatberäkningar inom byggsektorn.

Målsättningen bakom Plants nya innovationsprojekt är att skapa ett skalbart flöde för att klimatberäkna såväl enkla som komplexa byggprojekt från BIM-modell, i projektens olika byggskeden. Kort beskrivet är en BIM-modell en 3D-modell av en byggnad som används i utformnings-, bygg- och driftsprocesser. Modellen innehåller bland annat information om mått, material, hållfasthetsklass och kan ses som byggnadens databas.
– I det här innovationsprojektet kommer vi att fortsätta arbeta med att länka ihop klimatberäkningar, BIM och digitalisering av byggsektorn. Vi är väldigt glada över att ha fått förtroende att driva detta arbete från två av branschens viktigaste innovationsfonder, säger John Sjulander, grundare och CTO på Plant.

Praktiska lösningar för framtida byggprojekt
Förutom Plant som kommer att projektleda arbetet samt utveckla kod och metodik kring livscykelanalys, finns flera viktiga behovsägare med i projektet som säkerställer att lösningar blir praktiskt förankrade i byggprojekt.
– Att arbeta i ett innovationsprojekt där hela värdekedjan är med och tillsammans utvecklar nya metoder är väldigt spännande. Implementering är såklart väldigt viktigt i ett sådant här projekt, och vi ligger väldigt bra till att ändra branschen åt det bättre, säger Carl Kronlid, adjunk inom industriell teknik på Uppsala Universitet, och medverkare i projektet.

Projektpartners är Einar Mattsson, NCC, Sweco, Vasakronan, Uppsala Universitet, AFA Fastigheter, Hemsö Fastigheter, Bengt Dahlgren, LINK arkitektur, Tyréns, Kåver & Mellin, Boggma och Byggstyrning.

Läs mer:
Smart Builts hemsida
SBUF:s hemsida

Publicerad: Juni 15, 2021

Skapa framtidens hållbara bygg med Plant

Kontakta oss idag om du vill bygga mer hållbart och kostnadseffektivt