Vi använder cookies

Vi använder cookies för att för att ge dig tillgång till alla funktioner på vår webbplats, förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur vår webbplats används.
This is some text inside of a div block.

Plant och Skandia Fastigheter utökar sitt samarbete för att främja hållbar fastighetsutveckling

Plant och Skandia Fastigheter, en stor aktör inom fastighetsbranschen, är glada att meddela en utvidgning av deras samarbete som inleddes våren 2022. Det nya avtalet inbegriper användning av Plants innovativa verktyg, Remodel, som är skräddarsytt för Skandia Fastigheters specifika behov inom lokalanpassningar och mindre ombyggnader.

Plants verktyg Remodel har anpassats till Skandia Fastigheters verksamhet med en licenslösning som möjliggör snabba, smidiga klimatberäkningar direkt av medarbetare inom organisationen. Verktyget kommer att underlätta Skandias Fastigheters arbete med att minska klimatpåverkan och öka andelen återbrukat material i deras projekt.

"Vi sätter tuffa klimatmål på oss själva och för att nå våra mål behöver vi även jobba tillsammans med våra kunder. Plants verktyg stöttar oss genom att erbjuda en användarvänlig klimatkalkyl som hjälper oss att göra bättre val kopplat till klimatpåverkan i lokalanpassningar, och dessutom få med våra kunder i dialogen. Att vi följt Plant och varit med i utvecklingen gör att vi känner oss trygga med att verktyget motsvarar våra behov," säger Anna Rudström, projektledare inom hållbarhet på Skandia Fastigheter.

Från Plant kommenterar VD Pelle Tunell: "Det är spännande att se hur vårt nya verktyg Remodel har anpassats för att möta Skandia Fastigheters unika behov.Deras engagemang för hållbarhet är imponerande, och vi är stolta över att vara en del av deras resa mot att uppnå sina klimatmål. Vårt samarbete visar hur teknologi och partnerskap kan driva på verklig förändring inom fastighetssektorn."

Det utökade samarbetet bygger på en redan framgångsrik relation där Plant tidigare bistått med klimatberäkningar för större ombyggnader och nybyggnationer. Med detta nya steg ser både Plant och Skandia Fastigheter fram emot att fortsätta sätta nya standarder för hållbar fastighetsutveckling.

Skapa framtidens hållbara bygg med Plant

Kontakta oss idag om du vill bygga mer hållbart och kostnadseffektivt