Vi använder cookies

Vi använder cookies för att för att ge dig tillgång till alla funktioner på vår webbplats, förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur vår webbplats används.
A calendar icon
Bild på Johanna på Plant och de nyligen uppdaterade schablonvärderna
Johanna Brismark, LCA-specialist på Plant

Positivt med nya schablonvärden

Nyligen släpptes uppdaterade schabloner för klimatpåverkan från invändiga ytskikt, fast inredning och tekniska installationer. Johanna Brismark, LCA-specialist på Plant, var med och tog fram den förra versionen och välkomnar den revidering som nu gjorts.

Johanna, vad innebär de nya schablonvärdena?

Uppdateringen omfattar de schabloner som nu används som praxis i branschen för invändiga ytskikt, fast inredning och tekniska installationer (det vill säga byggdel 7 och 8). En tydlig trend är att samtliga schablonvärden höjts. De mest drastiska höjningarna ser vi för installationer för förskolor, skolor och kontor. Även flerbostadshusschablonen för ytskikt och inredning har höjts ordentligt. I samband med detta publicerades även en ny version av referensvärdesstudien där referensvärdena med utökad systemgräns (inklusive byggdel 7 och 8) har uppdaterats efter de nya schablonerna.

Vad tycker du om att schablonerna utvärderats?

Jag tycker att det är positivt att en utvärdering gjorts och att det funnits möjlighet att göra en mer robust utredning denna gång. I den ursprungliga rapporten gavs som förslag att dessa schabloner bör utredas vidare om de ska användas i praktiken vilket vi nu ser att de gör i stor utsträckning i branschen. Dessutom är referensvärdesstudien ett viktigt underlag vid framtagandet av de gränsvärden som Boverket kommer sätta och eftersom de förväntas omfatta även dessa byggdelar så är det bra att kunskapsläget kring deras klimatpåverkan förbättrats.

Hur påverkar uppdateringen Plants klimatberäkningar?

För oss på Plant är det viktigt att anpassa vår beräkningsmetodik i takt med den utveckling som sker i branschen. Metodmässig utveckling är en viktig del för att vi och resten av branschen ska kunna leverera bättre och mer representativa beräkningar, vare sig det gäller klimatdata, schabloner eller scenarion. Implementeringen av de nya schablonerna har påbörjats och de kommer börja användas under våren. Samtidigt är vi medvetna om att detta kan påverka jämförbarheten mellan olika beräkningar som är en viktig del i klimatarbetet. Vi försöker därför föra en nära dialog med våra kunder kring hur uppdateringen påverkar deras arbete.

Utöver att schablonerna ändrats så är de nu även mer transparenta angående bakomliggande antaganden och systemval och dessutom uppdelade i större uträckning. Det ger en möjlighet att beräkna delar av dessa byggdelar projektspecifikt. Då kan man välja att fokusera på de delar där projektet kan jobba med åtgärder eller där de använder sig av en annorlunda systemlösning än vad schablonerna bygger på.

Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. Version 2, 2023 (diva-portal.org))

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med klimatberäkningar?

Tveka inte att kontakta oss. Vi är bara ett meddelande eller telefonstamtal bort.