073 800 77 16 info@plant.se

Affärsstrategen Amanda Tevell ser att Plant ligger helt rätt i tiden men kommer också med fräscha ögon på företagets utmaningar. Under de senaste åren har Amanda Tevell byggt upp en affärsenhet inom strategisk rådgivning med fokus på hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Nu går hon in i Plants rådgivande styrelse.

Vad ser du för möjligheter för Plant?
– Bygg- och fastighetsbranschen är i en stor förändring. Hållbarhetsfrågan har blivit en drivkraft och nya digitala arbetssätt är på ingång. Plant ligger helt rätt i tiden i den förändringen. Plant är ett jättefint bolag med ett starkt erbjudande. Företaget löser den stora och komplexa utmaningen kring klimatberäkningar som alla nu står inför.

Vad ser du för utmaningar för Plant?
– Plant kommer med ett helt nytt erbjudande i en traditionell bransch. Istället för att använda klassiska och manuella sätt att arbeta med klimatberäkningar måste företagen våga tro på digitala lösningar med automation och visualisering. Samtidigt ser jag en hög förändringsvilja i branschen. Fler och fler företag väljer Plant och företaget växer snabbt. Nu gäller det att ha rätt fokus i den framtida utvecklingen. Exempelvis behövs rätt balans mellan att utveckla mjukvaran och erbjuda kunderna den hållbarhetsredovisning som efterfrågas.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i detta?
– Jag har jobbat med affärsstrategi och rådgivning i över åtta år, med fokus på fastighetsbranschen. I grunden är jag utbildad inom samhällsbyggnad med en master i hållbarhet. Jag har erfarenhet av uppskalning, affärsutveckling, finansiering, styrelsefrågor och ledarskap. Detta är viktigt för ett bolag som Plant som växer snabbt, samtidigt som det är viktigt att behålla den fina kulturen som finns på bolaget.